Naziv: ZOM-IMPEX DOO ZA TRGOVINU I EXPORT-IMPORT

PIB: 100839911

MBR: 08671567

Šifra pretežne delatnosti: 4643-trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

Sedište: Vuka Karadžića 8

Mesto: Subotica

Adresa Ogranka: Somborski put bb, industrijska zona

Mesto: Subotica

Kontakt tel: 024/522-999

Web adresa: www.colossus.rs